The Pledge – Löftet

USA 2001, Regi: Sean Penn (Sandrews)

Att hålla ett löfte till varje pris

Jack Nicholson spelar här en polis som i filmens inledning är väg mot sin avskedsfest; sliten och grå ska han strax till att pensioneras. Då nås han av nyheten om ett mord som han åtar sig att nysta upp. Det som såg ut att bli hans sista uppdrag visar sig med tiden bli en personlig hederssak där han blir involverad med hela sitt liv…

På senare år har vi sett Nicholson i allt fler dämpade roller (vilket vi tackar för – han kan vara precis lika suverän i nertonade roller som i de skruvade, smått diaboliska personan han så ofta förknippas med!). Sean Penn håller på att utvecklas till en av USA:s viktiga och mycket intressanta filmskapare. ”Löftet” är inget undantag. Det är ett märkligt och suggestivt thrillerdrama i det lilla formatet som på ett underligt sätt griper tag i tittaren.

”The Pledge” handlar om sanningssökande på gränsen till fanatism och dårskap. Den handlar också om att till varje pris hålla ett avgett löfte – om det så innebär personliga uppoffringar, prestigeförluster och misslyckanden. Det är också en film om trohet, trofasthet och att våga stå kvar trots nederlag. ”The Pledge – Löftet” innehåller många spår och här finns ett otal trådar att ta tag i och fundera vidare över.

Carl-Johan R Freed