Sherrybaby

USA 2006, Regi: Laurie Collyer (Warner)

Jag är inte bara kvinna och mamma – jag är spritmissbrukare också!

Långt ifrån Hollywood-glamouren är det missbrukarens vardag som skildras i ”Sherrybaby”. Alla försöken att komma tillbaka, de ständiga återfallen och mitt i allt kampen för att behålla kontakten med barnen. Maggie Gyllenhaal är förträfflig i huvudrollen.

I närheten av den kristna församlingen, runt t ex Hela Människan och LP-verksamheten, är detta inte komponenter i en filmberättelse med given Oscars-potential utan en självupplevd verklighet. Något av denna verklighet försöker ”Sherrybaby” på ett förtjänstfullt sätt, och med inlevelse, porträttera. För de som inte själva har någon närmare erfarenhet av missbruk, eller leva nära någon som är mitt i träsket, kan detta omskakande drama vara en hjälp att förstå vad drogmekanismerna gör med en medmänniska.

Carl-Johan R Freed