Shadowlands

Storbr 1985, Regi: Norman Stone (BBC) resp. Storbr 1993, Regi: Richard Attenbourough (Paramount UK))

CS Lewis privat – två biografier över en mästare

Det finns två filmatiseringar om CS Lewis liv som kan sägas vara två olika slag av filmbiografier. Båda går under titeln ”Shadowlands”. Den första är ett brittisk TV-version (som också släppts på video – svårfångad!) från 1985 med Joss Ackland i huvudrollen och i regi av Norman Stone. Den andra är den för den stora publiken mest välkända, nämligen biografi-experten (Gandhi, Chaplin m fl) Richard Attenbouroughs drama från 1993 med Anthony Hopkins som författaren.

Det är intressant att det på mindre än tio år kom ut två på flera sätt slående lika biografier över den store kristne författaren och tänkaren. Samtidigt är de inbördes mycket olika på flera andra vis. Versionen från 1985 är relativt okänd för den stora publiken, nertonad, lite kärv. Påminner om en TV-film mer än en biograffilm i sitt berättande (senare blev denna en pjäsuppsättning). Den senare versionen från 1993 är den stora, välkända filmatiseringen med kända aktörer, lite storvulen och något sentimental, men samtidigt dramatisk och episk.

Båda behandlar Lewis liv och författarskap men fokus ligger snarare på hans kärleksrelation till den amerikanska poeten Joy Gresham än trosutövning, akademisk karriär och yrkesliv. Hans komfortabla men inrutade och något rigida liv i Oxford på 1950-talet skakas i sina grundvalar när han – sent i livet – möter sin stora kärlek. Vi får följa hur dessa två omaka partners möts. Men också hur deras världar kolliderar samt hur de möter större hinder som en livshotande sjukdom de måste kämpa mot…

Det är i mångt och mycket en smaksak vilken version man väljer. Se gärna båda, jämför och ta vara på respektive films styrka. Två starka och gripande dokument är de i alla fall över en av 1900-talets allra största kristna portalgestalter. Kan med fördel ses som ett slags komplement till författarens egna skrivna verk samt ett otal litterära biografier över hans liv.

Carl-Johan R Freed