Magnolia

USA 1999, Regi: Paul Thomas Anderson (SF)

En väckarklocka!

”Magnolia” är en lång och mörk film med många djup. På ytan kan man tro att den endast beskriver vanliga människor med tragiska liv. Men efterhand utkristalliseras en historia om synd, skuld och förlåtelse. I alla de parallella historier som utspelas finns en konflikt och oförlåten synd mellan föräldrar och barn. Fädernas missgärningar drabbar barnen och skulden går sedan i arv om inte kedjan bryts av förlåtandets kraft. Här finns en tydlig symbolik och den uppmärksamme kan hitta bibelord i exempelvis skyltfönstren. Något chockerande drabbas huvudpersonerna av gammaltestamentliga plågor (VILKA ska vi inte avslöja.)

Filmen är en väckarklocka över läget i vårt moderna samhälle där relationerna är ytliga och ingen har tid för sina närmaste. Den visar också hur oförlåtelse kan äta upp en människa inifrån och bara lämna kvar kyla och ånger. Samtidigt finns förlåtelsen med som den kraft som kan ändra allt.

I ”Magnolia” gör Tom Cruise en av sina starkaste rollprestationer och överhuvudtaget är den extremt välspelad och gripande. På många sätt är det en plågsam filmupplevelse, långt från hollywoodsk glättighet – som ett knytnävsslag i magen. Men för den som orkar är det en välkommen diskussion om skulden som följs av rening och nåd. Som kristna måste vi välkomna den här sortens filmer som vågar ta upp temat skuld-förlåtelse på djupet, istället för att släta över med billiga psykologiska fraser eller att skylla på att vi är samhällsoffer!

Carl-Johan & Ingela Freed