Lebanon

Isr / Fr / Lib / Ty 2009, Regi: Samuel Maoz (Atlantic)

Världen sedd inifrån en stridsvagn

Fyra unga soldater möter för första gången krigets brutala verklighet. Med endast ett sikte som kontakt med yttervärlden tvingas de både hjälplöst betrakta och aktivt delta i krigets hemskheter. Vad som till en början liknade ett enkelt rutinuppdrag blir snabbt en klaustrofobisk dödsfälla. Som i en levande mardröm får soldaterna kämpa för att inte förlora sig själva i krigets kaos.

”Lebanon” skildrar regissörens egna traumatiska upplevelser som ung soldat i kriget mellan Israel och Libanon 1982. ”Själen är krigets första offer” säger han om dessa upplevelser av kriget. Maoz tar egentligen inte så mycket ställning i den aktuella konflikten utan pekar mer på alla krigs fasor inifrån sitt periskop.

Ett etiskt dilemma är den vanligt framförda tanken – också i Sverige, också av undertecknad – att självklart ska vi ha ett starkt försvar och hålla på principer om frihet och självständighet. Men sen är det en helt annan femma att faktiskt utföra order. Detta kräver sin man – eller gör det verkligen det? Det kanske snarare kräver någon som ställer sig upp och säger ifrån? Likt Maoz som gjort en anti-krigsfilm med glasklart fredsbudskap!

Carl-Johan R Freed