En obekväm uppföljare

An Inconvenient Sequel: Truth to Power, USA 2017, Regi: Bonni Cohen & Jon Shenk (Fox)

Klimatkollaps – eller möjlig vändpunkt?  

Uppföljaren till ”En obekväm sanning” som kom 2006 med f d vicepresidenten Al Gore som frontfigur. Båda dokumentärerna finns nu i en samlingsbox. Första filmen skrev jag om redan när den kom ut. 

Detta är inte ”film” som underhållning utan har ett viktigare ärende: att tjäna som upplysning. Ett gott exempel på att filmmediet i bästa fall kan vara med att förvandla och förändra. ”Climate changes, truth does not” och ”Don’t be part of the problem, be the solution”. Se där, två av filmens slogans men välkända sanningar som håller att leva på. Det här är till för alla med klimatångest men som ändå vill låta sig uppmuntras och få verktyg att göra ändringar i sin vardag – små steg som kan få stora positiva snöbollseffekter i framtiden.

Ett närliggande exempel! Fram till 1980-talet var det inte många i Sverige som källsorterade i någon större utsträckning. Det fanns fortfarande ”soptippar” och det var bara visst miljöfarligt material som källsorterades. Idag är recycling inbakat i det mesta vi gör och vi åker inte till tippen längre utan sorterar på miljöstationer. Se båda filmerna – och agera på deras budskap!

Carl-Johan R Freed, skrivet under Klimatfastan före påsk 2019