Binti

Belgien 2019, Regi: Frederike Migom (Viddla streaming-tjänst)

Mellan två världar

I samband med en resa till Kongo vintern 2023 för att besöka en skola och ett socialt center som min kyrka byggt upp, såg jag flera filmer på temat ”Kongo, imperialism, mission och engagemang”. Sök gärna efter ”Nunnan” i listen ovan. Eller leta fram den gamla klassikern ”Afrikas drottning” som fortfarande håller.

En mer modern skildring är följande drama. Binti är 12 år och föddes i Kongo men har bott med sin far Jovial i Belgien sedan hon var en baby. Trots att de inte har de klart med de lagliga dokumenten lever hon ett normalt liv. Hon drömmer som så många andra unga om att bli en känd vloggare. Men så en dag störtar polis och myndighetspersoner in vid middagsbordet…

Om många äldre filmer fokuserar vid imperialism, den belgiska kolonialmakten och den kristna missionen i historien, visar många nyare filmer vad effekterna blir av detta kaos i nutid. Kongo liksom många afrikanska länder är på papperet fria sedan 1950-, 60- och 70-talet i samband med befrielserörelserna och den nationella kampen för självständighet. Men mycket av fattigdomen, misären och beroendet finns kvar – vilket blir tydligt när man tvingas fly till det land som en gång skapade kolonisystemet. Visst är man fri till det yttre men rasistiska attityder och modernt kolonialtänk finns kvar fastän i nya skepnader. 

En fin liten pärla som både är enkel till sin struktur och samtidigt komplex i den tematik den tar upp utifrån från en ung människas perspektiv som tvingas växa upp i flera utmanande världar samtidigt.   

Carl-Johan R Freed